WinRAR to bardzo wydajny archiwizer. W pełni obsługuje archiwa RAR oraz ZIP 2.0, a także częściowo (wypakowywanie) archiwa 7Z, ACE, ARJ, BZ2, CAB, GZ, ISO, JAR, LZH, TAR, UUE oraz Z. WinRAR odznacza się m.in. wysokim stopniem kompresji, możliwością tworzenia archiwów wieloczęściowych, samorozpakowujących się (także wieloczęściowych), możliwością szyfrowania danych.

WinRAR nie jest darmowym programem. Można go używać bezpłatnie przez okres testowy o długości 40 dni. Aby używać go po upływie tego okresu, należy kupić licencję.

Poza opłatą za licencję nie ma żadnych dodatkowych kosztów związanych z tworzeniem i dystrybucją archiwów RARa (w tym archiwów samorozpakowujących się). Użytkownicy, którzy kupili licencję, mogą używać RARa do tworzenia i dystrybucji archiwów bez dodatkowych opłat.

Przez zainstalowanie WinRARa zgadzasz się z postanowieniami poniższej umowy licencyjnej.

--------------------------------------------------------------------------------

WinRAR - umowa licencyjna

Archiwizer RAR (oraz jego wersja dla Windows - WinRAR) jest programem typu shareware. Oznacza to, że:

Autorem i właścicielem praw autorskich do RARa i WinRARa jest Alexander L. Roshal. Licencjodawcą i posiadaczem ogólnoświatowego wyłącznego prawa do powielania i dystrybucji RARa i WinRARa jest win.rar GmbH, mające siedzibę pod adresem Shumannstr. 17, 10117 Berlin, Niemcy. Każdy może używać tego programu przez okres testowy o długości 40 dni. Po tym okresie, aby dalej używać WinRARa, trzeba kupić licencję. Istnieją 2 podstawowe typy licencji: Licencja na UŻYWANIE na jednym komputerze. Użytkownik nabywa JEDNĄ licencję na UŻYWANIE archiwizera WinRAR na JEDNYM komputerze. Prywatni użytkownicy mogą używać takiej licencji na dowolnej ilości komputerów będących w ich posiadaniu. Używanie komercyjne wymaga kupienia tylu licencji, na ilu komputerach jest zainstalowany RAR. Licencja wielokrotnego użytkowania. Użytkownik nabywa pewną liczbę licencji na UŻYWANIE w celu używania programu przez nabywcę lub jego pracowników, na tej samej liczbie komputerów.

Dla środowiska sieciowego należy wykupić licencję dla każdej stacji roboczej, na której WinRAR jest zainstalowany, używany, lub która uzyskuje do niego dostęp. Każda stacja robocza musi mieć osobną licencję niezależnie od tego, czy WinRAR będzie używany w tym samym czasie co na innych stacjach roboczych, czy nie. Jeśli np. WinRAR będzie używany na 9 stanowiskach (jednocześnie lub nie), należy wykupić 9 licencji.

Po zarejestrowaniu użytkownik otrzymuje prawo do używania RARa na tylu komputerach, ile wynosi liczba posiadanych licencji pomnożona przez liczbę komputerów w jednej licencji, w dowolnym legalnym celu.

Licencjonowana wersja RARa nie może być wypożyczana, lecz może być bezzwrotnie przekazana innej osobie, jeśli ta osoba zgodzi się na przestrzeganie warunków tej umowy licencyjnej. Jeśli program jest uaktualnieniem, przekazaniu muszą ulec wszystkie poprzednie wersje wraz z uaktualnieniem. Licencjonowanie RARa na urządzeniach przenośnych (pendrive, zewnętrzny dysk): Uzupełnieniem powyższych postanowień umowy licencyjnej są następujące postanowienia dotyczące urządzeń przenośnych: Licencja na używanie na jednym komputerze. Użytkownicy prywatni mogą używać pojedynczej licencji na wszystkich urządzeniach przenośnych będących ich własnością. Użytkownicy komercyjni mogą używać pojedynczej licencji na jednym komputerze i jednym urządzeniu przenośnym. Licencja wielokrotnego użytkowania. Nabywcy takiej licencji mogą jej używać na tylu urządzeniach przenośnych, dla ilu komputerów została ona wykupiona. Liczba uruchomionych kopii RARa w jednym czasie jest ograniczona liczbą wykupionych licencji.

Urządzenie przenośne z licencjonowaną kopią RARa może być używane przez nabywcę licencji lub jego pracowników na wielu komputerach.

Aby używać RARa z urządzenia przenośnego na komputerze, który nie jest własnością nabywcy licencji, należy wykupić na niego osobną licencję. Nielicencjonowana testowa wersja RARa/WinRARa może być dowolnie rozpowszechniana (za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej), pod warunkiem, że pakiet dystrybucyjny nie zostanie zmodyfikowany. Żadna osoba ani firma nie może rozpowszechniać poszczególnych składników pakietu (za wyjątkiem UnRARa) bez pisemnej zgody Autora. Nielicencjonowana testowa wersja RARa/WinRARa nie może stanowić oprogramowania dodatkowego (dołączanego do innego sprzedawanego produktu) bez pisemnej zgody Autora. Programy usuwające zabezpieczenia, klucze rejestracyjne ani generatory takich kluczy nie mogą znajdować się w tym samym pakiecie dystrybucyjnym, co RAR/WinRAR. Szczegóły dotyczące zakupu licencji znajdują się w pliku order.htm. Archiwizer WinRAR jest rozpowszechniany na zasadzie „jak jest”. Nie udziela się na niego żadnej gwarancji. Każdy używa go na własne ryzyko. Autor ani dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych, szkody, utratę zysków lub jakąkolwiek inną stratę wynikłą z używania (lub niemożności użycia) tego programu zgodnie lub niezgodnie z jego przeznaczeniem. Poza zakupem licencji nie ma ŻADNYCH innych kosztów licencyjnych związanych z tworzeniem i dystrybucją archiwów, woluminów, samorozpakowujących się archiwów i samorozpakowujących się woluminów RARa. Legalnie zarejestrowani użytkownicy mogą używać swoich kopii RARa/WinRARa w celu tworzenia archiwów i samorozpakowujących się archiwów i rozpowszechniać te archiwa bez wnoszenia dodatkowych opłat. Nie można używać, kopiować, emulować, klonować, wypożyczać, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, deasemblować, odtwarzać ani przekazywać licencjonowanego programu ani żadnej z jego części za wyjątkiem sytuacji opisanych w tej umowie. Każdy taki przypadek nieautoryzowanego użycia spowoduje natychmiastowe cofnięcie licencji i może skończyć się wejściem na drogę sądową.

Biblioteka 7zxa.dll utworzona przez Igora Pavlova jest dystrybuowana na licencji LGPL 3 (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html). Zezwala się na modyfikacje i reverse engineering tej biblioteki w zakresie licencji, na jakiej jest dystrybuowana. Kod źródłowy biblioteki 7zxa.dll jest dostępny w Internecie pod adresesm http://www.7-zip.org.

Żaden z programów (RAR, WinRAR i UnRAR) ani kody źródłowe UnRARa nie mogą być użyte w celu odtworzenia algorytmu kompresji RARa bez pisemnej zgody Autora.

Pliki-klucze rejestracyjne RARa i WinRARa nie mogą być rozpowszechniane bez pisemnej zgody Autora (za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 3) poza obszarem, nad którym osoba/firma, która kupiła licencję, może sprawować kontrolę.

Wszelkie inne prawa, o których licencja nie wspomina, należą do Alexandra Roshala. Zainstalowanie i używanie RARa/WinRARa oznacza akceptację warunków tej umowy licencyjnej. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami tej umowy musisz zaprzestać używania RARa/WinRARa i usunąć go, i wszystkie towarzyszące mu pliki, ze swoich nośników danych.


WinRar PobierzWinRar | Szczegóły | Doładowania telefonów | WinZip | Katalog Stron